Nguyn Lạc


NHỮNG BI THƠ VỀ MƯA

 

 

 

I. Mưa
.
1.
Ti hứng giọt mưa rơi
Nếm thử ... mùi đăng đắng!
Lòng hình như ... nằng nặng?
Qu hương hạn mưa chưa?
.
Trời bn đó đã mưa?
Anh nhớ em nhìu lắm
Nhớ mưa lăn má thắm
Mi em ướt anh hn
.
Xun nơi này mưa lun
Mưa ... mưa ... như trút nước
Khng mưa m ... ĺt ph́t
Ngày anh bít yu em
.
Những cơn mưa thn quen
Thuở nao giờ đã ḿt
Nụ hn mưa có tḥt?
Mưa ướt tóc em ti
.
2.
Ngoài trời mưa ... mưa rơi
Mưa như ai trút nước
Ḍi h̀n ti lạnh bút
Bít nơi nào tŕn đy?
.
Mưa ơi! Thi ngưng rơi
Ti nhớ mi xưa lắm
Mưa m ... ướt má thắm
Khng dị hợm mưa đy
.
Mưa. mưa ... sút cả ngày
Mưa ng̣p đường xe chạy
Mưa mù mịt ... tương lai!
Mưa ngăn đường ngăn ĺi
.
Chỉ chừa lại ṃt ĺi
Ĺi hướng v̀ em ti
Ĺt ph́t nhẹ mưa rơi
Ướt tóc ... hn b́i ŕi
.
Mưa ơi! Ngừng đi thi
Mưa bút lạnh lắm r̀i
Ti ơi! Ngừng đi thi
Nhớ thm chi? Đủ r̀i!
.
.

II. Cu Nói Trong Mưa
.
Nhớ cu em nói trong mưa
"Em nào có bỉu thương vừa thi nha!"
.
Nhớ em quá xá quà xa
Mưa đang trút nước ... em và cu xưa
Bao năm cứ ngỡ hm qua
Tình yu anh gíu by giờ còn thơm
.
Ṭn su ngăn kín tm h̀n
Lu lu mở khóa ... tay m tim mình
Nhớ mưa ướt tóc em xinh
Lăn tròn má thắm ... úng tình mi ngoan
.
By giờ ṽn nhớ mùi hương
Cơn mưa cu nói có còn khng em?
"Em nào có bỉu anh thương?"
Thương chi cho lắm? Đ̉ vương ṃt đời!
.
Mưa chi? Mưa mãi khng thi!
Mưa rơi có bít đ̣ng ti ṃt trời?
Ngưng đi!
Ti lạy mưa ơi!
Đ̉ ti đừng nhớ ...
cu người trong mưa
.
.

III. Lời Em Mưa Đó
.
Mưa ngoài đó ṽn còn mưa mãi
Mưa ṽn hoài có xóa được tình ai
Có xóa được d́u chn gót nhỏ
Mắt mi người hương ṽn khn ngui
.
Mưa ngoài đó ṽn mưa ... mưa mãi
Ta một mnh lần nữa s̀u ai
"Thương lắm chi? Hn vừa thi nhé"
Lời tình vui mưa ĺt ph́t bay
.
Có chút bùn tíng mưa ngoài đó
Có chút gịn hờn người đã xa ta
Nhưng thương ŕt nhìu lời em mưa đó
Làm sao by giờ? Nhớ có phi pha?
.
Gi cứ thổi và mưa cứ mãi
Từng hạt s̀u dòng chảy xót xa
Gịn. buồn. thương trong ta quỵn mãi
Bít khi nào...?
Gi tp mưa sa!
.

Nguyn Lạc


 

 

art2all.net