Nguyên Lạc


 

 

THU THA HƯƠNG
.
Không là thu sao biết vàng lá khóc?
Không là sương sao tan với muôn trùng?
Đêm tha hương đắng môi người lữ khách
Bóng nguyệt rơi đáy rượu ngất hư không!

 

 

 

MÙI HƯƠNG ĐÊM NÀO
.
Cánh đồng trăng nhủ thầm th́
Thân em nguyệt quế nhu ḿ anh thương
Bể dâu một thuở đoạn trường
Thiên thu vẫn măi mùi hương đêm nào

.
CÓ G̀ ĐÂU?
.
Biết rằng hạt bụi trăm năm
Bụi về cát bụi... Mùi hương vẫn c̣n
Có ǵ đâu phiến môi son?
Mà ḷng vương vấn mà hồn thiên thu!
.

Nguyên Lạc

 

 

 

art2all.net