Nguyn Lạc


TM LẠI THU XƯA


.


Đu hoàng hoa vạt áo bay?
Đu my tóc mượt trói ai ṃt thời?
Đu m̀m nhung ṃt phín mi?
Em ơi có bít nay ti tìm v̀
.
Mùa sang vàng lá ti v̀
Tìm em. Chỉ th́y b́n b̀ tàn phai!
Nơi đu thu hỡi hình hài
Tíng thu như tíng thở dài chìu th!
.
Còn khng em những đam m?
Còn khng em những hẹn th̀ thuở nao?
Đừng qun em nhé tình nào!
Đừng qun em nhé ngọt ngào vườn thu!
.
Giữ gim ti nh mùa thu *
Đ̉ ti cứ tưởng tình như ṽn còn
Ṽn còn mãi mãi ṽn còn
Khanh ơi tình đó chẳng mòn phải khng?
.
Thời gian dù có trăm năm
Trong ti tình ṽn y nguyn ngày nào
Y nguyn qua cục b̉ du
Y nguyn dù lắm thương đau kíp đời
.
Nguyn Lạc
........................
* Mượn ý cu thơ: "Giữ gim ti, em nh, ṃt mùa thu" - L Văn Trung
 

 

art2all.net