Nguyn Lạc

 

 

Tnh buồn ca dao"Chim quyn ăn tri nhn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi"
Cớ sao người lại phụ ti ?
Bỏ ti cơ khổ. qun lời thề xưa !

Rạch sng tứ pha m mưa
D tm bng bậu. ruột như tơ v
Sầu như con nước vượt bờ
Vỡ con đ chặn. ngập bờ ruộng khoai

Trch người. lng dạ đổi thay
Trch ti. sao vẫn mi hoi nhớ thương!
Nhớ cu: "Gả thiếp về vườn
Ăn bng b rợ dưa hường nấu canh"

Giờ sao người lại nỡ đnh
Chạy theo ph phiếm. sầu dnh ring ti ?
Dẫm chn. than tiếng trời ơi
Người ăn ở vậy. ng trời chứng sao ?

"Thương tầm cởi o bọc du
Tưởng người c nghĩa hay đu bạc tnh!"


Nguyn Lạc
 

 

 

art2all.net