Nguyn Lạc


 

VẪN CN TNH MẸ
(Bài thơ của ṃt thời)

 


.
"Gi ma thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm"
(Ca dao)
.
1.
Ti v̀ Bước khẽ nhà góc vắng
Bóng mẹ còm hom ảm đạm s̀u
Mắt mẹ xa vời phương thăm thẳm
Mẹ th́y gì khng? Ḷ ứa đau!
.
Mười năm mong đợi mười năm nhớ
Thương nhớ tháng năm bạc mái đ̀u
Mắt mẹ đã mù vì ḷ đ̉
Khóc con xa bịt tích rừng su
.
2.
Ti v̀ bước khẽ m tròn mẹ
Mẹ mỏng nhẹ như chíc lá tr̀u
Ngơ ngác đảo quanh tay quýnh quáng
Con của ti v̀ V̀ tḥt sao?
.
Bao năm mãi đợi đm khng ngủ
Nhớ con thuở dại nhớ lời ru
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ̉
Con bịt mù mẹ ṽn cứ ru!
.
À ơi lạnh lắm rừng thu!
Con ti trại thảm ngục tù ngủ ngoan!
Bao năm mẹ đã ru con
Giờ con ru lại lời bùn mẹ ru
.
3.
Mười năm mẹ mong con yn ngủ
Đ̉ qun đời địa ngục tr̀n gian!
Giờ con v̀ con ru mẹ ngủ
Con v̀ r̀i mẹ ngủ cho an!
.
À ơi mẹ ngủ cho ngoan
Con ru mẹ ngủ ru than pḥn mình
Mười năm cơ kh̉ tử sinh
Ơn đời đ̣ lượng còn tình mẹ ti
.
Nguyn Lạc 

art2all.net