NGUYỄN MINH PHC

 

 

BẤU VO HƯ ẢO


 

 

Tưởng chừng vịn được giấc mơ
Cht chao hơi thở ngồi chờ lời ru
Nghe xo xạc bến sương m
L rơi no phải ma thu đ về

Tiếng chung chiều gọi cơn m
Bấu vo hư ảo m nghe lỡ lầm
Khi đời vọng một m cm
Mới hay tnh đ lặng thầm phai phi

Chm su cơn gi sau đồi
Khẽ khng buốt một chỗ ngồi lạnh căm
Xa xi những buổi mưa dầm
Điếng hồn ti chạm vết bầm chia ly

Đnh thi lỡ mộng xun th
Ngồi nghe cay đắng người đi phương no
i n tn một cu cho
Nhớ người ti gọi mưa xo xạc rơi

Nguyễn Minh Phc

 

art2all.net