NGUYỄN MINH PHC

 

 

CHỢT THẤY PH VN
 

 

treo đời ln cy kh
con bướm vng thổn thức
chm trong khi sng hồ
những cu thơ nhe mực

c ai về cuối gi
hong kh đời tn phai
đi khi lng chợt ngộ
người xa ht sng di

nghe ht lời hư v
nỗi buồn xưa mọc nhnh
chn tnh yu cuối mộ
một niềm đau vin thnh

mưa di như ngọn khi
thả đau lời thin thu
c điều ta chưa ni
sao ngn năm biệt m

ai cầm đn qua sng
chiều giăng mờ sương mỏng
qung tay quờ ảo vọng
chợt nghe đời ph vn....

nguyễn minh phc

 

art2all.net