NGUYỄN MINH PHC

 

 

ĐM NGỦ Ở LNG KNG HOA
 

 

 

Một trời trăng thả xuống bung lơi
Kng Hoa ni chạm với my trời
Lũng su nghing xuống vin trời thấp
Ching đụng tri rừng khi chơi vơi

Gi vt m sương trườn xuống ni
Vấp nắng dọc đường tay quảy my
Nghe suối reo trn quanh dốc bụi
Vốc tay uống cạn hớp sương dy

Đm mộng lm sao đnh ngủ được
Trăng rơi trắng cả ni cả rừng
Nghe g cồng ching m say khướt
Say ngực trần hay tiếng tơ- rưng ?

Kng Hoa - mai xa rồi chắc nhớ
Dng em v bầu v xun th
Long nh trăng rơi m cứ ngỡ
Một trời tuyết trắng buổi ta đi....

Lng Kng Hoa - An Kh - Gia Lai
2015

Nguyễn Minh Phc

 

art2all.net