NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

TRÊN CHIẾC ĐINH KHÔNG

          ... Treo t́nh trên chiếc đinh không (TCS)

Từng con sóng vỗ bồi hồi
Ngày buông khói thả mây trôi dặt d́u
Đêm buồn thắp dấu quạnh hiu
Tôi về đếm những cô liêu đời ḿnh

Gương xưa lạc bóng tan h́nh
Nghe hư không đă trăm ngh́n phai phôi
Ném t́nh vào cơi xa xôi
Em đi buổi ấy buồn tôi ră rời

Lạc loài nỗi nhớ chơi vơi
Gió hun hút thổi buồn phơi điếng hồn
Trả người lại những môi hôn
T́nh treo trên chiếc đinh không lỡ làng

C̣n không hỡi gió trên ngàn
Buổi về mưa dựng khẽ khàng mây trôi
Sầu mang về cuối chân trời
Cho tôi gửi lại một đời lặng câm…

Nguyễn Minh Phúc

 

art2all.net