NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

XIN CHO TÔI CHỌN
 

 

 

Cho tôi chọn lấy nụ cười
Chứa trong môi mắt yêu người mùa thu
Cho tôi chọn bóng sương mù
Về che tóc ướt thiên thu em ngồi

Cho tôi được chọn đôi môi
Nửa ngây ngất đợi nửa phôi phai t́m
Hay là tôi chọn trái tim
Cho nhau buổi ấy đến ngh́n đời sau

Cho tôi chọn mắt bồ câu
Mi cong thương đến bạc đầu chưa quên
Nào cho tôi mặt trời lên
Giấu trăm thương nhớ chênh vênh ră rời

Hỡi chiều và lá vàng rơi
Xin cho tôi chọn một thời yêu nhau
Người xưa dẫu có qua cầu
Cho tôi chọn lấy nỗi đau riêng ḿnh

C̣n trong tôi một khối t́nh
Xin cho tôi chọn trăm ngh́n tiếng yêu…

Nguyễn Minh Phúc

 

 

art2all.net