NGUYỄN MINH PHC

 

 

 

bn biển bờ ĐẤT MŨI
 

 

em hỏi anh đm nay đi đu
anh chống xuồng anh đi giăng cu *

cu ht theo anh về Đất Mũi
tiếng đn km vọng suốt đm thu

nơi bờ bi đất liền lấn biển
C Mau nghe sng vỗ xui chiều
con c con tm nằm kể chuyện
biển bờ đội sng giữ tnh yu

em hỏi anh giăng cu vui khng?
anh ni rằng anh vui sao khng *

vui th vui lắm m chưa trọn
bởi khng em anh mới chạnh lng

mai em về Đất Mũi m xem
nghe su cu vọng cổ ngọt mềm
anh tưởng đời anh cn dong ruổi
ai ngờ chết đuối giữa tnh em...

nguyễn minh phc

* lời một bi ht Nam bộ


 

art2all.net