NGUYỄN MINH PHC

 


 

cầm chiều thng chạp

  

liu xiu cht nắng cuối ngy
ti về qu đ loay hoay khẽ chiều
trng vời ngọn gi hắt hiu
cuối năm cầm giọt nắng chiều rưng rưng

mi qu chua ngọt đ từng
sao chiều cứ mi ngập ngừng lạ quen
cầu tre lắc lẻo cn nghing
sao chiều cứ mi chnh vnh bạc mu

đu cn hương bưởi hương cau
qu ơi rơm rạ di dầu tri xa
lơ thơ nắm cỏ qu nh
giờ th cũng ngỡ phồn hoa bọt bo

qu ơi sao cứ mi ngho
mi mu nắng a ven đ chiều t
ti đi trong nắng qu nh
cầm chiều thng chạp nhạt nha bng qu...

nguyễn minh phc
 

 

art2all.net