NGUYỄN MINH PHC

 

 

CHẠM BNG MA THU
 

 

 

Người sang sng buổi sương m
Ti ngồi với một ma thu khẽ buồn
Một trời trắng gi mưa tun
Nghe sầu hiu hắt đau luồn chiếu chăn

Lời tnh phai một ma trăng
Chiều đi chưa hết mưa giăng kn trời
Hnh như con sng xa vời
M bờ sng đợi trăm lời i n

Nghe tnh ru ci trăm năm
Ma thu giờ đ biệt tăm lu rồi
Chỉ cn my ng trắng trời
V ngơ ngc l vng rơi nghing chiều

Gửi tnh ti với tịch liu
Ma thu khng đến hắt hiu bng mnh
Buồn khng hỡi một cuộc tnh
Chơ vơ hắt bng chạm hnh hư khng

Nguyễn Minh Phc

 

art2all.net