NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

CHẠM CƠI MIMOSA
  

Về đây với xứ ngàn hoa
Bâng khuâng chạm cơi Mimosa ngập chiều
Hoa vàng màu nắng liêu xiêu
Hay là vàng của hắt hiu sương tràn

Mimosa cứ nồng nàn
Khói mây lăng đăng bạt ngàn thông reo
Chiều sâu hun hút lưng đèo
Sương trôi ngỡ nắng vàng neo dốc t́nh

Tôi ngồi vốc gió đồi chênh
Bụm tay hái cả mông mênh chiều tàn
Nầy em sợi gió trên ngàn
Nghe Mimosa chạm sắc vàng long lanh

Nầy chiều Đà Lạt mong manh
Có hay tôi với cḥng chành thông xanh
Có hay tôi bước không đành
Mùa Mimosa vỡ giữa thành phố hoa...

Đà Lạt, tháng 10, 2016
nguyễn minh phúc
 

 

art2all.net