NGUYỄN MINH PHC

 

 

chiếc l thu xưa
 


đu những ma thu vng hoa cc
những ng my chiều sương khi giăng
ti gọi tn ti buồn l mục
c liu như giọt nắng bn thềm

những ma thu cũ trời chớm gi
nghing vai em thả tc tơ trời
ti mải m nhn vng l đổ
nghe hồn thu mộng buốt chơi vơi

nhớ ma thu ấy em khua guốc
g xuống hồn ti những nhịp buồn
hoa bướm thuở no nghing dng ngọc
vương nỗi đợi chờ em gh thăm

by giờ cũng l ma thu ấy
gi mấy phương trời em ở đu
ti nghe trong nắng chiều thức giấc
c chiếc l vng thương nhớ nhau...

nguyễn minh phc

 

art2all.net