NGUYỄN MINH PHC

 

 

đm với Biển Hồ

 

chng chnh theo nhp sng x
thuyền ti về tắm Biển Hồ đầy trăng
chạm trời đầy khi sương giăng
khỏa sng khua nước bồng bềnh my bay

nu chm khi mỏng đầy tay
mi hương rừng ni ngất ngy gọi mời
Pleiku v gi ngang trời
nghe dng sng dịu ngọt lời i n

nu my trời xuống thật gần
ti ngồi tay vốc sương tần ngần rơi
c g đọng lại mắt mi
l em hay bng my trời m tri

bng khung gặp Biển Hồ rồi
xanh đi mắt ngọc ni đồi Pleiku
mai từ biệt dốc sương m
lm sao gỡ được ngục t em đy...

Nguyễn Minh Phc


 

art2all.net