NGUYỄN MINH PHC

 

 

 

em gi sc trăngti về gặp một ma trăng
đm bung huyền diệu Sc Trăng chng chnh
theo em lạc mấy thc ghềnh
liu xiu chợ nổi mng mnh vườn c

Sc Trăng ơi chớ hẹn h
lỡ ti đứng đợi m đ khng đưa
lỡ xuồng ti gh sng mưa
tm c em gi năm xưa chưa chồng

nầy mưa nầy nắng bềnh bồng
nầy ngon bnh pa bnh phồng Ng Năm
nghe tnh đậu bến trăm năm
em về ti hứa qua rằm mối mai

mốt mai đời ngt sng di
lỡ thương em thiệt tm ai hẹn h
th tay m bứt cọng ng
Sc Trăng em chớ... giả đ ng lơ...*

 

nguyễn minh phc

* th tay m bứt cọng ng
thương em đứt ruột giả đ ng lơ...Ca dao

 


 

art2all.net