NGUYỄN MINH PHC

 

 

EM VỀ CẦM GIỮ ĐỜI TI
  

Em về nu giữ ma xun
Lng lng cy cỏ nợ nần ging hai
Nghe đm rớt xuống sng di
Nghe chăn chiếu gọi bướm ngi ha thn

Em cầm hồn mộng thanh tn
Mưa thơ thẩn hạt nắng tần ngần rơi
Hồn thơm xanh l cy đời
Cht tnh khẽ gọi my trời bng khung

Nghe nồng nn những mi hn
Vườn xưa chợt trổ đa hồng tương tư
My tri rất đỗi hiền từ
Vốc tay đầy gi chạm hư v chiều

Nhuộm vng hoa l tnh yu
Em ngồi hi cả liu xiu nắng trời
V về cầm giữ đời ti
Nghe cy cỏ ht bn đồi thiết tha...

Nguyễn Minh Phc

 

art2all.net