NGUYỄN MINH PHC

 

 

GI QUA THỀM CŨ

 


 

Đ thấy mưa giăng sầu hiu hắt
Tn phai từ buổi tiễn nhau về
Nghe gi lưng chiều buồn cay mắt
Ai cn tay vi mộng sơn kh

Ngồi dưới chn cầu nghe sng vỗ
Tnh xa ngi ngậm khi sương by
Đ muộn một khc tnh cuối gi
Vọng trầm hiu hắt dấu mưa bay

Một đm nằm mộng nghe đời chậm
Tạnh ngắt ma xưa ng bng chiều
Ht bng tnh đau mờ con sng
Buổi về lay lắt mộng c liu

Ngồi nghe gi tạt qua thềm cũ
Em cn ngồi mộng bng hin xưa
Hồn ti đ chết ngy mưa lũ
Khi gi chiều qua lạnh mấy ma

Nguyễn Minh Phc

 

art2all.net