NGUYỄN MINH PHC

 


 

lời buồn nhn gian
 


mang trang kinh nh Phật
đi qua ci niết bn
g tỳ kheo bật khc
m một ma trăng tan

gi v thường vi diệu
rụng trắng sen bn tay
sng tri mờ khuất nẻo
thuở chim rời đường bay

trăng đắm mnh say ngủ
hin trời phơi gi sương
lộng trời xưa mộng ảo
đm rợn bng v thường

bến trần gian nguyệt bạch
vọng lời buồn nhn gian
bng thiền sư gập sch
đm nến chy hai hng

tiếng chung sầu vọng tiếng
trang kinh buồn mnh mng
g tỳ kheo thinh lặng
nhn ci ngoi sắc khng

nguyễn minh phc

 

~~oOo~~

 

Xin nhấn vo tựa đề dưới đy để nghe nhạc nền:

 

LỜI BUỒN NHN GIAN

 

Thơ Nguyễn Minh Phc

Nhạc Mộc Thing

  

art2all.net