NGUYỄN MINH PHC

 

 

lng như gi cuốn

nghe cuối gi một lời yu dang dở
buổi mi người nha nhạt dấu đam m
ti lặng thắp cả ma vng nhung nhớ
buồn thnh thang trn những lối đi về

người th vậy cuối cng ti cũng biết
l cơn mơ đến vội những đm di
chăn chiếu ấy một lần rồi chia biệt
cht ngậm ngi cn lại dấu tn phai

đ qua chưa những dấu mờ xưa cũ
trong từng đm ti khờ khạo yu người
khi đời sống trn bụi mờ che phủ
đu ai cn tm lại những cơn mơ

thi đnh vậy ti, người v kỷ niệm
đ xanh ru trn đỉnh nhớ hoang tn
cht k ức trong chiều buồn đưa tiễn
chợt a về theo gi cuốn mnh mang...

nguyễn minh phc

 

 

art2all.net