NGUYỄN MINH PHC

 

 

LY C PH BAN M

 

 

 

Chẳng phải ti buồn đu Ban m
M cơn gi thổi nhắc ti về
Bng khung my xm chiều hoang hoải
Nắng rớt trn mi đầy c ph

Chẳng phải ti m l trăng soi
Gi thao thiết gi giữa nương đồi
Nghing xa lũng vắng ln my mỏng
Hương chiều say khướt một ln mi

Ban m l em đy phải khng?
Sao ti nghe trong nắng bềnh bồng
C khi sương tri trn cay mắt
V gi lưng đo ai vt cong...

Ai biết ti cn về nơi đy ?
Ban m vọng lại giấc m đầy
Ly c ph đắng chiều đưa tiễn
Nghe khi giăng m trong mắt cay...

Ban m thng 4/2016

Nguyễn Minh Phc

 

art2all.net