NGUYỄN MINH PHC

 

 


mấy ngn tay mưa

 

 

theo tnh về ht đong đưa
buồn khng mấy ngn tay mưa lạc loi
qun chưa nỗi nhớ mưa nha
m xiu qun lạnh m đau dốc chiều

cầm bằng những bước chn xiu
phố cm thả bng c liu ngập hồn
khi cầm những ngn tay thon
mới hay tnh đ đau mn giấc khuya

ngủ vi bn khc ly chia
chiếu chăn tn a buồn la ci ti
nghe hồn trăm nhnh đơn ci
em xa từ dạo mưa thi giọt buồn

đm di lạnh phiến tơ bung
vi cơn gi tạt cuối đường lưa thưa
thắp tnh mấy ngn tay mưa
ti ngồi đợi thuở tnh chưa kịp về...

nguyễn minh phc

 

 

art2all.net