NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

MỘT TRỜI HUẾ CŨ
 ai ngồi với Huế chiều nay
mà tôi như lạc cơn say giữa đời
nhớ sao môi mắt em cười
từ trong hơi thở gọi mời tương tư

như em Huế rất hiền từ
hay chiều Thượng Tứ ảo hư sương mờ
khi buồn Huế mộng Huế mơ
trăng soi Vỹ Dạ say đ̣ Hương Giang

giống em Huế quá nhẹ nhàng
tiếng chuông Thiên Mụ sen vàng Tịnh Tâm
như t́nh tôi gửi trăm năm
vào tràn dốc nhớ lặng thầm Nam Giao

tựa em Huế đỗi ngọt ngào
Trường Tiền tà áo chênh chao đợi chờ
ngày về chợt bỗng ngẩn ngơ
thấy em trong nón bài thơ mỹ miều

một trời Huế cũ thương yêu
tôi ngồi đợi những buổi chiều tương tư...

nguyễn minh phúc

 

 

art2all.net