NGUYỄN MINH PHC

 

 

NGHE MA THU NI
 

 

 

Ti gửi ma thu vo thương nhớ
Cho my xa trao đến một người
Em ơi c nghe ma thu ni
Nắng rớt bn trời in dấu mi

Đu phải thu sang m l bay
Hồn ti ngơ ngẩn khi sương dy
Nn nu my trời cho thu tới
Chờ em về khẽ nắm bn tay

C phải mi em thơm nắng mai
M ti lạc mất dấu thu nầy
Hay em thả gi vo my trắng
Để khi bềnh bồng vương giấc say

Thu ni những g em c nghe
Hnh như hoa cc đ theo về
Nghe vọng tiếng ma thu rất khẽ
V cht hương thầm trong giấc m

Nguyễn Minh Phc

 

art2all.net