NGUYỄN MINH PHC

 


ng chiều hoa giấy

c lẽ ba mươi năm rồi nhỉ
chiều qua ng cũ chợt nhớ người
những chm hoa giấy thầm mộng mị
cn nhớ cht g ti hai mươi

ngy ấy vụt tri trn tr nhớ
theo em m mải chặng đường di
tnh nghing nn l mu hoa đỏ
bước chậm nghe mi hương tc ai

c con chim ht trn cnh trc
qua ng nh em o lụa đo
ma thu rơi nhẹ vo hoa cc
thoảng cht hương thầm ti gửi trao

nắng hanh thơm mộng vương chiều gi
vương mi vo đm những giấc nồng
ng no ti gửi ma thương nhớ
hoa giấy hy cn hương nhớ mong

...rồi những ma trăng tri bng nghing
khi sương chm khuất dấu qu nh
ngy đi nh mắt buồn đưa tiễn
hoa giấy rơi nhiều qua ng hoa

xa qu biền biệt giờ quay lại
ba mươi năm em đ theo chồng
cn đy ng nhỏ chiều t ti
chắc g em cn nhớ ti khng..

i những ma xưa trăng đ tn
buổi về nha nhạt bng hong hn
hoa giấy cn rơi ngy đ cạn
cơn gi chiều nay lạnh buốt hồn

ba mươi năm m như chớp mắt
ti ngồi lặng đếm những ma sang
nhn quanh ng nhỏ buồn se thắt
chỉ thấy mu hoa thắm bẽ bng

...em hỡi by giờ em ở đu
o xưa cn khp lụa đi t
nhớ em cơn gi chiều hoang hoải
đọng mi hương thầm bn ng hoa.

nguyễn minh phc

 

art2all.net