NGUYỄN MINH PHC

 

 

NG̀I XÚNG ĐI EM
 

 


ngồi xuống đy đi em
quanh ta m giăng lối
bn nầy l bng tối
bn kia l hư khng

ngồi lại bn dng sng
nghe đời mnh hoang hoải
con sng no tri mi
trn dốc m thin thu

ngồi m nghe m u
trong phận người b mọn
trong gi ging đời sống
trong nghing ngả đời mnh

ngồi xuống v lặng thinh
nghe cả chiều t ti
suốt một đời m mi
đu hay l ph vn

ngồi xuống đi, một lần
thấy quanh mnh rủ rượi
mệt nhoi ngy đ tới
r rời thn chiếu chăn

ngồi theo dốc đời lăn
tri trong chiều đại mộng
ngồi bn trời lồng lộng
chợt thấy mnh khi sương

ngồi xuống đy một lần
ngồi xuống đy đi em...

nguyễn minh phc

 

 

art2all.net