NGUYỄN MINH PHC

 

 

 

người xưa vc hạc
 ti về ngang phố cũ
hai mươi mấy năm trời
hoa nh em vẫn nụ
như buổi no thu rơi

chn đi m nghe nặng
từng nỗi buồn rưng rưng
nghe giữa hồn cm lặng
tnh mấy nẻo mun trng

em ngy xưa vc hạc
o trắng trời thu xa
ti xưa đời gi tạt
đắng mấy ma mưa sa

phố như ngy xa ấy
vẫn con đường năm xưa
sao ta đnh mất dấu
em chm vo cơn mưa

đm by giờ trở gi
em đ thnh phai phi
ti ngồi chong mắt ng
neo cuộc tnh my tri

ai ngy xưa vc hạc
o trắng trời xa xi
thi cũng đnh lưu lạc
ma xưa đ xa rồi

nguyễn minh phc

 

 

art2all.net