NGUYỄN MINH PHC

 

 

nhớ cnh ph dung

                       nhớ Phạm Ngọc Lư

ti hoa chi lắm một thời
rồi như hoa cỏ tơi bời thng năm
một mnh hồn chắc lạnh căm
c đơn bng chiếc bạn nằm với trăng

thi th my trắng giăng giăng
bin cương hnh* với nhang trầm bạn đi
phẩy tay cn lại những g
ha ra vng đ v ngh v chung

cn chăng giun dế mun trng
buồn snh phch g bập bng trống ching
bạn về hồn c linh thing
th thơm nắm đất cuối miền lng du

sẽ rồi cn lại thin thu
cu thơ bạn gửi mộng m dốc cao
chiều nay mưa tạt gi tro
cnh ph dung gy phương nao chưa tn...

nguyễn minh phc


* một bi thơ nổi tiếng của Lư

 

art2all.net