NGUYỄN MINH PHC

 

 

NHƯ CHIẾC L CHIỀU
  

Ha ra trn tc bạc
Thế m ta khng hay
Nhn my tri hong hạc
Thời gian đ cạn ngy

Tỉnh m buồn trăm ci
Hơi đu se sắt lng
Một chiều hong sương khi
Chợt thấy mnh hư khng

Ta treo chiều bạc mệnh
Vo giữa ngy thin thu
G thiền sư thắp nến
Hi cu kinh xa m

Ai về bn chnh điện
Ta gửi vi lời ru
Hin trăng chm quạnh vắng
Đm a tn thin thu

C cn g đu hỡi
My phủ kn khung trời
Ta ngồi chong mắt đợi
Chiếc l chiều rụng rơi
 


Nguyễn Minh Phc
 

 

art2all.net