NGUYỄN MINH PHC

 

 

SỢI TC NO RƠI
 

Chậm một cht người đ thnh kỷ niệm
Chuyến xe qua tnh cũng muộn mng rồi
Chậm một cht m đ sầu đưa tiễn
Buổi xa người ti nu những phai phi

Ngy đ tận thi đnh ru em ngủ
Chiếu chăn cuồng x lệch cả nghn sau
Người dẫu sao cũng đ thnh qu khứ
Như một lần ta dẫm nt đời nhau

Ai m biết bn hin đời nguyệt tận
Từng đm ti thao thiết gọi tn người
Sầu vọng lại nghn vũng sầu th thảm
Nghe lưng trời đau buốt những ma tri

Thi th cũng như ci đời du bể
Tnh rồi phai đau giọt nắng lưng trời
Chiều hiu quạnh ti một mnh rơi lệ
Thương ngậm ngi một sợi tc no rơi

 

Nguyễn Minh Phc

 

 

art2all.net