NGUYỄN MINH PHC

 


theo em trẩy hội xun nầy
 


ti nghe giọng khc khch cười
mắt mi em ngọt bn đời sng nay
cho ti một chn rượu đầy
để lưu luyến mi tc di em bay

ồ trong hơi thở ngất ngy
bng em o lộng trang đi dng xun
cho my che phủ thật gần
trn đi mi thuở ngại ngần hn nhau

ơn đời cn c mai sau
tnh em trao gửi xun nay tuyệt vời
ơn v lượng chỗ ti ngồi
v ơn một thuở bồi hồi yu em

hi nhnh mai nở bn thềm
theo em trẩy hội ngọt mềm men say

nguyễn minh phc

 

art2all.net