NGUYỄN MINH PHC

 

 

 

th xin tm đến mai sau...
tưởng nhớ nữ sĩ Minh Đức Hoi Trinh

 

kiếp no đ lỡ yu nhau
th xin tm đến mai sau đợi chờ
tn khuya con sng hững hờ
biết sng c đợi m ngơ ngẩn buồn...

thi th như gi trng dương
mai sau bạc tc m thương sng tro
bi thơ trn đỉnh mưa no
xin vơi đi những nghẹn ngo mai sau

chiếu chăn thi đ a nhu
hoa xanh chưa nở tnh đau chn mi
bn trời cn gi ging thi
mi kia đ phụ tim người phi phai

nhớ nhau tm một phương no
đnh như hạt bụi mang vo hư v
ngn sau mưa rớt trn mồ
cn nghe vọng lại tiếng thơ cuối trời...

nguyễn minh phc
 

 

art2all.net