NGUYỄN MINH PHC

 

 

 

tiễn M. ở ga Sng Thần

 

ừ rồi cũng phải chia tay
ga khuya với nh đn cay mắt mờ
tiếng ci tu lạnh chơ vơ
tiễn nhau dưới bng đm chờ dần bung

rời tay giữa tiếng mưa buồn
rưng rưng nh mắt dại cuồng nhn theo
đm rơi su tiếng ci nhe
nửa co niềm nhớ nửa se nỗi sầu

th đời l những bể du
với chia tay với nghn sau đoạn la
cớ g một cuộc ly chia
đủ lm vỡ tiếng ci khuya nt hồn

thi th nước chảy về sng
người đi cng nỗi nhớ mong đ từng
mốt mai ...ừ biết đu chừng
ga khuya ti lại ngập ngừng tiễn ti...

 

Nguyễn Minh Phc
 

 

 

art2all.net