NGUYỄN MINH PHC

 

 

TIẾNG T V Ở KONTUM

 

 

 

Ngy ti về với Kontum
Gi nghing kn lối mưa xun dặt du
Ngi nh thờ nhỏ quạnh hiu
Bơ vơ pho tượng liu xiu bn trời

Ti nghe ngy chập chng rơi
Lắt lay con phố buồn rời r đm
Qun c ph nhỏ cng em
m u vọng tiếng ru đm - t v

Ngồi đy m nhớ qu nh
Sương giăng trắng ni ướt nha phố đm
Gi bng khung rớt mưa mềm
Ti ơi cng thấy buồn thm mấy lần

By giờ về lại Kontum
Ba mươi năm vẫn mưa xun dặt du
Qun c ph nhỏ đn khuya
Em v pho tượng buồn hiu đu rồi..

Ngậm ngi i cuộc bể du
Ti nghe vọng lại đm su - t v

Nguyễn Minh Phc

 

art2all.net