NGUYỄN MINH PHC

 


 

 


tiễn những ma thu

đi qua hết một thu tn
ma rơi l cũng rụng vng lối xưa
ti về gối những đm mưa
gửi cho người cũ tiễn ma thu đi

nầy l khc ht phn ly
đn ơi ti rt trn ly rượu buồn
kia l khc nhớ bng khung
qun khuya hắt giọt sầu dng mắt người

hin đời đau sng chưa ngui
chiều sầu đ tới mưa vi giấc đm
hắt hiu giọt nắng bn thềm
nghe ma thức giấc rụng mềm ci ti

cn g ngoi những phai phi
tiễn ma thu với một trời khi sương
đm mưa sướt ngọn đn đường
mới hay thu đ sầu vương mấy trời...

nguyễn minh phc 

art2all.net