NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

TÔI KHÔNG CHẮC LẮM

 

 

Tôi không chắc lắm, nỗi buồn
Có rơi xuống đáy cội nguồn nhân gian
Tôi không chắc lắm, mưa tàn
Có lay lắt nhớ cuối ngàn sương bay

Tôi không chắc buổi chiều nay
Ai về cùng hái bóng mây cuối trời
Cạn nguồn hiu hắt mưa rơi
Đường xa hút bóng mù trời gió giông

Tôi không chắc cơi t́nh nồng
Sẽ c̣n măi với bềnh bồng mây trôi
Và không chắc lắm t́nh tôi
Sẽ b́nh yên măi chỗ ngồi tàn phai

Tôi không chắc một ngày sau
Bên em và những buổi mai nồng nàn
C̣n ǵ gửi lại trần gian
Tôi không chắc nữa mưa tàn cuối sông

Thôi c̣n chi nữa mà mong
Tôi không chắc buổi hoàng hôn sẽ về…

Nguyễn Minh Phúc
 

 

art2all.net