NGUYỄN MINH PHC

 

 

VAY EM NGHN CI NỢ NẦN

 


Vay em nghn ci nợ nần
Ngy ti đứng đợi giữa trần gian kia
Vay trăm sớm nợ nghn khuya
Vay thương vay nhớ tnh chia chỗ nằm

Vay em những tối trăng rằm
Vay ngồi nhớ bng vay nằm nhớ vai
Vay tay cầm tới nghn sau
Vay chăn chiếu mỏng vay đau giận hờn

Vay tnh mưa nhỏ đường trơn
Vay đi mi ướt vay hờn tc em
Vay con tim thở m đềm
Vay bờ ngực nhỏ lịm mềm đời nhau

Vay by giờ đến ngn sau
Lỡ mai đời c nt nhu yu em

Nguyễn Minh Phc

 

art2all.net