NGUYỄN MINH PHC

 

 

viết trn đồi Vọng Cảnh
 


 

 

th tho ngọn gi chiều rơi
dng Hương tri pha chn trời ngất ngy
dng dằng nước chng chnh my
ngy tri rất khẽ buồn lay lắt buồn

cao thoai thoải dốc chiều bung
hng dương xỏa tc gi luồn đồi thơ
trn tay cầm khi sương mờ
thả vo chiều thấp my chờ hong hn

bng khung trn gi đầy hồn
Huế dường như chạm ci lng chơi vơi
thi đừng mơ mộng Huế ơi
để ti cn nhớ my tri đường về

ngỡ ngng chiều tm sng m
sao qun được khi sương che lưng đồi
Vọng Cảnh ơi mấy phương trời
sao trong ti cứ bồi hồi chiều xưa...

nguyễn minh phc

 

art2all.net