NGUYỄN MINH PHC

 

 

 

với cht nắng chiều


chiều nay ngồi ng my đn ni
m ngỡ đời mnh như my qua
cơn gi ph vn m ct bụi
thổi tạt đời ta vạt nắng t

mấy mươi năm chạm đời du bể
buổi về qu cũ gc trời ring
anh hng c khi cn rơi lệ
huống chi ta nợ chữ thnh hiền

chấp tay đi dưới trời my trắng
ngửa mặt m ca tống biệt hnh
trời kia c cn vương cht nắng
xin gi một đời ta mong manh

hỡi ta của thuở ho hoa cũ
giờ đ hong hn lấm bụi đường
sầu khua chn bước chiều v tr
hi một nhnh sầu trong khi sương

nguyễn minh phc

 

art2all.net