NGUYỄN MINH PHC

 

 

VỚT NHỮNG BỌT BO
 


Gửi my trong chiều rộng
Thấy cả trời hư v
Nghe nghn thu cn vọng
Một ci đời sng x

Mịt mng đời sống đ
Tri bn đời tn phai
Trăm ci tnh sng ng
Chm khuất giữa sng di

Ti về khuya thắp nến
Chn một đời tỳ kheo
Tay g hồi chung niệm
M vớt những bọt bo

Đ nghe từ l mục
Khua nỗi buồn mnh mng
Một bng đời rẽ khc
Tan giữa chiều hư khng...
 


Nguyễn Minh Phc

 

 

art2all.net