NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

KHÔNG ĐỀ

 

 Rằng tôi đi, ở hay về
Cơi nhân gian cũng vừa nghe cuối chiều
Đợi mùa vàng lá rơi theo
Hồn xưa ủ dưới cội già nuôi hoa

Rằng tôi mấy nẻo quê nhà
Khi thiên thu gọi – đường xa hay gần
Là tôi trả hết nợ nần
Gửi sông hạt bụi hóa thân kiếp người

Tôi về theo nước ra khơi
Theo mây lăng đăng bên trời phiêu du
Gió đưa về chốn giang đầu
Theo mưa gội sạch nỗi sầu thế gian


NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

~~**)(**~~

 

art2all.net