NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

KHÔNG ĐỀ #2

 

 Không có chỗ để đi
Không c̣n nơi để ở
Chẳng phải là khách trọ
Chưa xa sao nhớ nhà ?

Ta như kẻ cuối đường
Chân lạc miền cỏ mục
Đêm soi ḿnh thảng thốt
Đánh mất ngày b́nh yên

Ta về miền lăng quên
Nằm cuộn ḿnh sám hối
Mượn vầng trăng soi lối
Nghe tang thương mấy mùa

Không c̣n em thuở xưa
Ôm nỗi buồn câm lặng
Mong ngày lên chút nắng
Để tươi lại môi cười

Ta đi đến cuối đời
T́m ngày b́nh yên cũ
Nơi nào xin tạm trú
Cho hết đời băo giông …
 


NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

 

~~**)(**~~

 

art2all.net