NGUYỄN  SNG TRẸM

 

 

 

MIỀN SNG TI

 

 C một dng sng chảy qua đời
Chảy qua ngy thng tuổi thơ ti
Bao năm sng l miền thương nhớ
Soi ci hồn ti bng my trời

Mấy bận ti về trn bến sng
Thả buồn theo con nước lớn rng
Nghe hồn sng phủ đầy trn sng
Nghe tiếng ngn năm vọng xa xăm

Sng chở ma đi giữa đi bờ
Một mu hoa sng tm lơ thơ
V xanh mu l im bng nước
Phủ giữa hồn ti cht mộng mơ..

Ti mang tnh sng nước qu nh
Mn lối qu người mun nẻo xa
Lời thơ ti viết trn thơm mu nắng
Thấm đẫm miền sng nước ph sa

Dng sng vẫn chảy qua đời ti
Soi bng thời gian để ngậm ngi
Một mai ti về miền sng ấy
Hạt bụi no ha nước sng tri
 

 

NGUYỄN SNG TRẸM

 

 

~~**)(**~~

 

Xin nhấn vo tựa đề để nghe nhạc nền mp3:

 

MIỀN SNG TI

Thơ Nguyễn Sng Trẹm

Nhạc Mộc Thing

 

~~**)(**~~

 

 

art2all.net