NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

THẤT LẠC

 

 

 

Tôi thất lạc ngày tháng tôi
một thời hoa mộng trên tay
một thời phiêu bạt đó đây
đă gửi lại bên trời những ước mơ không với tới…

Tôi thất lạc bạn bè tôi
đứa không về sau cuộc chiến
đứa mất tích khi t́m đường vượt biển
đứa trôi giạt bên xứ người
đứa nơi quê nhà bỗng không c̣n nhận ra nhau !

Tôi thất lạc thơ tôi
những bài thơ thuở ấy
nằm im trong “ Nỗi Buồn C̣n Lại ”
những bài thơ viết với bao niềm khắc khoải
đă khuất ch́m trong cuộc bể dâu !

Tôi thất lạc quê nhà
nên khi trở về
buồn vắt ngang chiều lạ lẫm
những dấu chân thầm lặng
chỉ với một ḿnh
ngồi lặng thinh bên thềm rêu cũ …

Tôi c̣n giữ lại một khoảng đời tôi
nơi dừng chân lần cuối
thắp lên ngọn lửa
hong lại ngày vui …


NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

 

~~**)(**~~

 

art2all.net