NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

THƠ VIẾT CHO SINH NHẬT 2021
 Không có ǵ để mừng
Không có ǵ làm vui
Cho một lần sinh nhật
Lời hoa và nến thắp
Vừa thêm một tuổi đời !

Trời mùa thu vẫn xanh
Ngày vẫn chưa yên lành
Mắt nào rưng rức lệ
Thương phận người nhỏ bé
Thương kiếp người mong manh…

Xin dành lời cám ơn
Đa tạ những ân t́nh
Ta một thời lỡ vận
Ta một đời lận đận
Theo chiều về quán không

Không có ǵ để mừng
Không có ǵ làm vui
Cho một lần sinh nhật
Lặng như ngày giăn cách
Khoanh vùng truy vết thơ …

NGUYỄN SÔNG TRẸM


 

 

art2all.net