NGUYỄN  SNG TRẸM

 

 

VỀ
 Về nghe tiếng của dng sng
Chảy min man giữa chiều khng lạnh đầy
Bến bờ lớp lớp mưa bay
Thương con nước chở bng my xa nguồn

Về nghe chim ht trong vườn
Mới hay đ cuối nẻo đường ph hoa
Vừa tn một giấc mơ xa
Bng ti lạc giữa ngy, v bng my

Về nghe tiếng vọng đu đy
Từ trăm năm rớt xuống ngy tịnh yn

NGUYỄN SNG TRẸM
 

 

art2all.net