NGUYỄN  SNG TRẸM

 

 

VỀ GIỮA GING HAI

  

Ti về theo nắng ging hai
Ma hoa cau đ rụng đầy hin xưa
Bn thềm ru giấc ban trưa
Nghe cu vọng cổ nhắc ma ti xa
Ti đi suốt ci ta b
Thấy trn mu tc đ pha my chiều
Về nghe gi thổi vườn sau
Nghe sng chia mấy nhnh sầu đu hay !

Ti về mượn rượu để say
Mượn trăng soi bng đm lay lắt buồn


NGUYỄN SNG TRẸM
 

 

 

 

art2all.net