Nguyễn Vũ Sinh

 

 

NH LỬA ĐN QU

Soi nh lửa đn qu
Nhn vầng trăng mới về
T thm mu cỏ biếc
Trải mượt m chn đ.

Từ nơi miền xa thẳm
Bao gc khuất cuộc đời
Mang tnh người su nặng
m đn đi dưới trăng.

Sao trời kết hoa đăng
Mun triệu v tinh t
Thắp soi đời lữ thứ
Tay m bng nguyệt cầm.

My vờn theo nh trăng
Gi ru hời ngọn lửa
Như reo cười nhảy ma
Trỗi điệp khc thin đăng.

Lửa thing dọi ngn năm
Mặc phong ba vần vũ
Đời người d lam lũ
Vẫn mơ nh trăng rằm.

(Hocbato-24-4-2022)
NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

MƯA

 

Thơ Nguyễn Vũ Sinh

Nhạc Mộc Thing

 

~~o))((o~~

 

art2all.net