Nguyễn Vũ Sinh

 

 

BI THƠ TNH CHO HUẾ


 

 

C phải bởi dịu dng ring nt Huế
Hay o em quyện lẫn mi tc thề
Anh ngỡ trời cố đ sao lạ thế
Bởi v em đội nn l nghing che?


Cầu Trng Tiền xin em đừng qua nh!
Để anh nhn dng nước chảy lơ thơ
Em qua đ d bước chn rất khẽ
Anh ngỡ đu sng lặng lẽ ru bờ?


C phải bởi dịu dng ring nt Huế
Trng em cười sao nghe dậy lời thơ
Anh nhn xuống dng Hương Giang lặng lẽ
Ngỡ bng em soi đy nước bao giờ?


Em cười chi nhn sao trng rất Huế
Anh đi qua ngỡ lạc cả lối về
Mười hai nhịp cầu cn nguyn như thế
Ngỡ chao nghing như nu bước chn m?

(Trch bản thảo "Thơ Ngy Xanh")
NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net